Budha

Skladom

12,00 €
Poštovné

Život a pôsobenie pripravovateľa cesty v Indii podané bez prikrášľovania a ľudských výmyslov, také, aké v skutočnosti boli.

Čo dnes o Budhovi vieme? Bol len zakladateľom novej viery, ktorý trávil svoj život meditáciami v odlúčenosti od sveta? Alebo bol niekým vyšším?

Kniha ukazuje Budhovu osobnosť v novom svetle. Ako pripravovateľ cesty pôsobil uprostred svojho národa a snažil sa ho priviesť z mdlej odovzdanosti osudu k činnej viere.

Po zvrhnutí z kniežacieho trónu putoval Siddhártha-Budha ako opovrhovaný pária prašnými cestami Indie. Vyburcovaný utrpením, zúfalo hľadal zmysel života. Nachádzal pomocníkov, z ktorých každý ho pozemsky i duchovne doviedol o krok ďalej. Niekdajší vládca sa pri svojom putovaní učil slúžiť a získavať porozumenie pre okolitý svet. Tak prešiel Siddhártha všetkými kastami, prehĺbil svoje vedenie v bráhmanskej škole a nakoniec v osamelosti dosiahol cieľ: poznanie svojej úlohy a zmyslu života.

V tejto knihe je ojedinelým spôsobom ukázaná príprava a vedenie povolanej osobnosti, ktorá má pomôcť svojmu národu k vzostupu. Budhovi bolo v duchovných obrazoch darované veľké vedenie: vedenie o Pánovi všetkých svetov, o neviditeľnom, večnom Bohu, ktorý stojí nad všetkými bohmi.

Keď Siddhártha neskôr opäť putoval krajinou, bol už pomocníkom, ktorý svojmu národu vedome pomáhal. Okolo neho sa zhromažďovali učeníci a žiaci, s pomocou ktorých mohol novú náuku zakotviť v školách a kláštoroch. Duchovný rozmach sa potom odrazil v celom živote národa a ovplyvnil i dovtedajší vzťah k indickej žene. Čo Siddhártha-Budha v čistom úsilí započal, v tom pokračoval ďalej jeho vnuk Gautama-Budha, ešte väčší vo vedení i v službe než jeho predchodca. Pôsobivo je vylíčené, ako i povolaný človek môže pri najlepšej vôli ešte pochybiť, avšak pri skutočnom úsilí o správnu cestu nájde vždy odpustenie a milosť.

Kto v sebe prežije tento vari najkrajší úsek dejín Indie, uvedomí si nesmierne veľké pomoci, ktoré sú ľudstvu stále znovu poskytované nevýslovnou láskou a spravodlivosťou.

Viac informácií
ISBN 978-80-968261-8-6
Jazyk Slovenský